Telefon:     784 610 315 (dni robocze godz.10-20)      Poczta:      biuro@promar24.pl

Zwroty i reklamacje


CZY MOŻNA DOKONAĆ ZWROTU?

Tak, w ciągu 14 dni należy nas o tym powiadomić (najlepiej poprzez e-mail).
Zwroty przyjmujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość.

JAK ZWRÓCIĆ ZAMÓWIENIE?

W celu ułatwienia zwrotu, proponujemy kroki jak niżej:
1. Klient - zgłoszenie odstąpienia od umowy na nasz adres e-mail:

  • biuro@promar24.pl
2. Sklep - potwierdzenie e-mailem otrzymania odstąpienia, informacja z adresem magazynu na jaki należy odesłać zamówienie.
3. Klient - wysyłka zwrotu firmą kurierską, na podany adres magazynu wysyłkowego i powiadomienie sklepu o wysyłce.
4. Sklep - odbiór przesyłki i dokonanie rozliczenia.

Taki sposób pozwoli na załatwienie sprawy w czasie najczęściej 2-3 dni, czyli dużo szybciej niż wynika to z obowiązków ustawowych.
Sugerowane powyżej kroki, nie wykluczają i nie ograniczają odstąpienia od umowy w trybie ustawowym (Regulamin).
WAŻNE:
Sklep internetowy GranDeco nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do za pobraniem.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie produktu na czas transportu.
W przypadku zlewozmywaków wysyłkę powinno się zlecić firmie kurierskiej (ze względu na rodzaj towaru, gabaryty i opakowanie).

REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej producenta i jej warunkami oraz zalecanym sposobem postępowania.

Zgłoszenie bezpośrednie:

Należy skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem, wymienionym w dokumencie gwarancyjnym.
Opis uprawnień gwarancyjnych oraz informacje potrzebne do ich realizacji są umieszczone w karcie gwarancyjnej dołączonej do zamówienia.

Reklamacja poprzez sklep:

Zgłoszenia przyjmowane są na adres poczty elektronicznej:
  • biuro@promar24.pl
Celem szybkiego załatwienia sprawy, należy podać możliwie największą ilość informacji dotyczącej reklamacji. Numer zamówienia, numer faktury, informacje czego dotyczy reklamacja, krótki opis wady, skan (zdjęcie) karty gwarancyjnej, aktualne dane teleadresowe. Jeżeli usterka jest widoczna, proszę dołączyć w zgłoszeniu 2-3 zdjęcia pokazujące problem.

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów:

Tel.: 784 610 315 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 20:00)
* Koszt połączenia wg stawek operatora.